• IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

  • IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

Aktualności ZSP Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

  • 10 listopada 2021 roku odbyła się powiatowo-miejska uroczystość z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennym trwaniu - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=504 Tekst: Iwona Więsek|Iwona Więsek Zdjęcia: Piotr Szczepański

  • 20 października 2021 r. w budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość przekazania specjalnych nagród prezydenta Miasta Skierniewice. Uczniowie, będący mieszkańcami Skierniewic musieli m. in. uzyskać wysoką średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych i wzorową, bądź bardzo dobrą ocenę z zachowania. W tym gronie znalazł się uczeń ZSP nr 1 Patryk Skręta. Uczeń otrzymał list gratulacyjny, nagrodę pieniężną i pamiątkowe pióro. Patryk Skręta jest uczniem klasy trzeciej technikum informatycznego. Osiągnął imponującą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym - 5,38 i wzorowe zachowanie. Patryk - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=500 Tekst: Małgorzata Ogonowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Imię i nazwisko autora zdjęć

  • W dniach 9 i 10 listopada uczniowie klas III ZSP nr 1 uczestniczyli w przygotowanych we współpracy z Maspex warsztatach on-line w ramach projektu AnnualFoodAgenda. Firma ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu zorganizowała warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się o „zrównoważonej żywności” oraz o znaczeniu i wpływie niektórych produktów na zdrowie. Uczestnicy mogli zobaczyć związek między odżywianiem a zrównoważonym rozwojem i dowiedzieć się o najważniejszych produktach spożywczych wchodzących w skład naszej diety oraz - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=509 Tekst: Katarzyna Sawicka|Administrator Zdjęcia:

  • 23 października 2021 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sprzątaniu cmentarza prawosławnego przy ul. Listopadowej w Łowiczu. Cmentarz został założony w 1820 r. i jest najstarszym cmentarzem na terenie Łowicza. Ostatni pochówek miał miejsce w 2000 r. Dziś na cmentarzu prawosławnym w Łowiczu odnaleźć można zaledwie kilkadziesiąt widocznych miejsc pochówku. Większość z nich uległa zniszczeniu. Uczniowie posprzątali nieliczne, ocalałe groby, tym samym przyczynili się do upamiętnienia tego miejsca w przededniu zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Warto odwiedzić to miejsce, dopóki jeszcze - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=501 Tekst: Joanna Haczykowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Joanna Haczykowska

  • 11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką historii Katarzyną Sawicką przyłączyli się do niesienia 50-metrowej flagi „Dla Niepodległej”. Młodzież uczestniczyła w procesji ku czci patronki Łowicza i Diecezji Łowickiej - Św. Wiktorii. Orszak przeszedł ulicami Łowicza z kościoła św. Ducha do Kolegiaty. Na Starym Rynku po modlitwie za Ojczyznę, miasto i diecezję, ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba relikwiarzem św. Wiktorii udzielił zebranym błogosławieństwa. Następnie odegrany został hymn państwowy podczas którego Członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty podnieśli flagę na maszt. - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=508 Tekst: Katarzyna Sawicka|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: A. Wiesiołek

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Statut

Statut Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych w Łowiczu

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Technicznych w Łowiczu, zwane dalej Stowarzyszeniem Wychowanków lub Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 1989r, - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.10., z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie zrzesza absolwentów wszystkich szkół technicznych działających przy ul. Podrzecznej 30 w Łowiczu zwanych dalej Szkołą.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Stowarzyszenie wychowanków prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łowicz.
3. Zarząd Stowarzyszenia mieści się w ZSZ Nr 1 im. 10-go Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.

§ 3.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z dokładnym adresem.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§4.

Zasadniczymi celami działalności Stowarzyszenia są:
1. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej między wychowankami Szkoły
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją Szkoły, gronem profesorskim i uczniami Szkoły
3. Wspieranie Szkoły w utrzymywaniu i rozwoju jej bazy materialnej, zapewniającej jej funkcjonowanie jako ośrodka nowoczesnej wiedzy.
4. Podejmowanie działań na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o pięknie i tradycjach Ziemi Łowickiej.

 

Czytaj więcej: Statut

Jesteś na: