• IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

 • IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

Aktualności ZSP Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

 • Od września szkoła branżowa II stopnia w ZSP nr 1 będzie prowadziła nauczanie w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia. Kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenia średnie branżowe oraz dyplom technika. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobędzie również wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych. Szkoła branżowa II stopnia będzie realizować 2-letni cykl kształcenia w - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=462 Tekst: Iwona Więsek|Iwona Więsek Zdjęcia: Dyrektor ZSP nr 1- Dariusz Żywicki

 • ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pełny tekst zarządzenia dostępny w dokumencie PDF Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=458 Tekst: Dariusz Żywicki dyrektor szkoły|Administrator Zdjęcia:

 • Dnia 6 października 2020r. uczniowie klasy drugiej Technikum Informatycznego w ZSP nr 1 w Łowiczu uczestniczyli w warsztatach on-line w ramach projektu AnnualFoodAgenda. Firma ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu wraz z Polską Akademią Nauk z Olsztyna zorganizowała warsztaty edukacyjne dotyczące sposobów na zdrowe odżywianie młodzieży. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej uczniowie obejrzeli dwie prezentacje oraz wypowiedź pani dietetyk. Druga część polegała na pracy w grupach. Uczniowie byli bardzo aktywni i z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Zdobytą - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=467 Tekst: Katarzyna Sawicka|Administrator Zdjęcia: Katarzyna Sawicka

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, mieszczący się na ul. Podrzecznej 30, to dawny klasztor dominikanów. Piętnastowieczny zespół klasztorny od XIX w. zmieniał swoje funkcje od świątyni, przez składy wojskowe, koszary aż po szkołę. ZSP nr 1, wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom rynku pracy, stale rozbudowuje bazę dydaktyczną. Budynek jest systematycznie remontowany i unowocześniany, stając się placówką na miarę XXI wieku. Kierunki oferowane przez szkołę mają związek z nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki. Prace remontowe w ZSP nr 1, - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=460 Tekst: Iwona Więsek|Administrator Zdjęcia: Cezary Znyk

 • W dniu 6 października w ZSP nr 1 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Powiatu Łowickiego za wysokie wyniki w nauce na rok szkolny 2020 2021. Wręczenia dokonali Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Wicestarosta Piotr Malczyk, Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzani Jednostkami Ilona Wężowska. Stypendium otrzymali uczniowie technikum, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50. Są to : • Filip Łon z klasy 4 Tm • Kamil Wołek z klasy 2E/Ts • Klaudia Korejwo z klasy 4 TI • Jakub Cieślak z klasy 4 - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=466 Tekst: Małgorzata Ogonowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Imię i nazwisko autora zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Aktualności ZSP Nr 1 w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
 1. 08-07-2020 - W ZSP nr 1 w Łowiczu zostanie otwarta jedyna w powiecie i okolicy branżowa szkoła II stopnia
  Od września szkoła branżowa II stopnia w ZSP nr 1 będzie prowadziła nauczanie w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia. Kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenia średnie branżowe oraz dyplom technika. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobędzie również wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych. Szkoła branżowa II stopnia będzie realizować 2-letni cykl kształcenia w - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=462

  Tekst: Iwona Więsek|Iwona Więsek Zdjęcia: Dyrektor ZSP nr 1- Dariusz Żywicki

 2. 25-03-2020 - Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 marca 2020 r.
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Pełny tekst zarządzenia dostępny w dokumencie PDF

  Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=458

  Tekst: Dariusz Żywicki dyrektor szkoły|Administrator Zdjęcia:

 3. 13-10-2020 - Warsztaty o zdrowym odżywianiu
  Dnia 6 października 2020r. uczniowie klasy drugiej Technikum Informatycznego w ZSP nr 1 w Łowiczu uczestniczyli w warsztatach on-line w ramach projektu AnnualFoodAgenda. Firma ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu wraz z Polską Akademią Nauk z Olsztyna zorganizowała warsztaty edukacyjne dotyczące sposobów na zdrowe odżywianie młodzieży. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej uczniowie obejrzeli dwie prezentacje oraz wypowiedź pani dietetyk. Druga część polegała na pracy w grupach. Uczniowie byli bardzo aktywni i z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Zdobytą - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=467

  Tekst: Katarzyna Sawicka|Administrator Zdjęcia: Katarzyna Sawicka

 4. 30-04-2020 - Remont i modernizacja budynku ZSP nr 1 w Łowiczu. Szkoła przygotowuje się na przyjęcie nowych uczniów
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, mieszczący się na ul. Podrzecznej 30, to dawny klasztor dominikanów. Piętnastowieczny zespół klasztorny od XIX w. zmieniał swoje funkcje od świątyni, przez składy wojskowe, koszary aż po szkołę. ZSP nr 1, wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom rynku pracy, stale rozbudowuje bazę dydaktyczną. Budynek jest systematycznie remontowany i unowocześniany, stając się placówką na miarę XXI wieku. Kierunki oferowane przez szkołę mają związek z nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki. Prace remontowe w ZSP nr 1, - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=460

  Tekst: Iwona Więsek|Administrator Zdjęcia: Cezary Znyk

 5. 08-10-2020 - Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce przyznane uczniom ZSP nr 1
  W dniu 6 października w ZSP nr 1 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Powiatu Łowickiego za wysokie wyniki w nauce na rok szkolny 2020 2021. Wręczenia dokonali Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Wicestarosta Piotr Malczyk, Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzani Jednostkami Ilona Wężowska. Stypendium otrzymali uczniowie technikum, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50. Są to : • Filip Łon z klasy 4 Tm • Kamil Wołek z klasy 2E/Ts • Klaudia Korejwo z klasy 4 TI • Jakub Cieślak z klasy 4 - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=466

  Tekst: Małgorzata Ogonowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Imię i nazwisko autora zdjęć

 6. 28-10-2020 - Nic nie stoi na przeszkodzie aby zdobywać nowe kwalifikacje.
  We wrześniu i październiku uczniowie ZSP Nr 1 uczestniczyli w kursach podwyższających ich kwalifikacje, w ramach działań projektu „Kształcimy zawodowo” ” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. We wrześniu odbył się kurs praktycznej obsługi programu graficznego Adobe Photoshop. Wzięło w nim udział 10 uczniów klas Technikum Informatycznego oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych. Zajęcia odbywały się on-line z wykorzystaniem aplikacji do rozmów głosowych i komunikacji - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=468

  Tekst: Małgorzata Bolimowska|Małgorzata Bolimowska Zdjęcia: Internet

 7. 29-09-2020 - Projekt „Od stażysty do specjalisty”
  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Technikum poprzez organizację zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych oraz adaptację pracowni zawodowej i zakup wyposażenia. W ramach projektu "Od stażysty do specjalisty" rozpoczynającego dię z dniem 01.10.2020 przewiduje się: • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli: 1) Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=464

  Tekst: Wioleta Furmańska - koordynator projektu|Małgorzata Bolimowska Zdjęcia: Imię i nazwisko autora zdjęć

 8. 11-05-2020 - ZSP nr 1 w Łowiczu otwiera nowy kierunek - technik mechanik lotniczy
  Drodzy Uczniowie, absolwenci szkół podstawowych !!! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, szczególnie polecamy Waszej uwadze nowy kierunek - technik mechanik lotniczy. Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statków powietrznych oraz ich zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową. Technik mechanik lotniczy przygotowany jest do wykonywania oceny technicznej statków powietrznych, obsługi statków powietrznych oraz napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych. Transport lotniczy - pasażerski i towarowy - to szybko rozwijająca się - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=461

  Tekst: Małgorzata Ogonowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Imię i nazwisko autora zdjęć

 9. 29-09-2020 - Biblioteka szkolna zaprasza - Moja pasja – moje hobby
  28 września 2020 roku w bibliotece szkolnej w ZSP nr 1 została otwarta wystawa z cyklu ,,Moja pasja-moje hobby”. Autorem jest uczeń klasy 4 TI, Mateusz Gładki. Można zobaczyć stare pocztówki z Łowicza i okolic z lat 1900-1945. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w bibliotece może przebywać jednocześnie 2 uczniów, niech to nie zniechęca chętnych do obejrzenia bardzo ciekawej wystawki. Zapraszamy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych to szkoła techniczna, ucząca konkretnego zawodu. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie mają też przedmioty zawodowe. Nauki jest - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=465

  Tekst: Małgorzata Ogonowska|Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: Małgorzata Ogonowska

 10. 15-04-2020 - TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA w ROKU SZKOLNYM 2020/2021
  W roku szkolnym 2020/2021 w Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przygotował ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych. Nowością jest zawód - technik mechanik lotniczy.

  TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

  TECHNIKUM kształcące w zawodach:

  √ Technik mechatronik √ Technik informatyk √ Technik elektryk √ Technik mechanik √ Technik pojazdów samochodowych √ Technik budownictwa √ Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym √ Technik mechanik lotniczy

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  kształcąca w zawodach: √ mechanik pojazdów samochodowych √ kierowca mechanik √ elektryk √ fryzjer √ sprzedawca

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  (oddziały wielozawodowe) kształcąca w zawodach: • monter mechatronik • lakiernik samochodowy • blacharz samochodowy • ślusarz • - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=459

  Tekst: Ireneusz Rosa|Administrator Zdjęcia:

Jesteś na: