• IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

  • IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

Aktualności ZSP Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

  • Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu poznali organizacje młodzieżowe działające na terenie szkoły. Prezentacja celów, zadań i form pracy poszczególnych organizacji nastąpiła 16 września 2016 roku w auli szkoły. Pierwsze wystąpienie prezentował Samorząd Uczniowski. Opiekunem SU jest p. Joanna Pokora. Członkowie tej organizacji systematycznie i aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej. Pani Małgorzata Ogonowska przedstawiła skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016-2017. Funkcję przewodniczącego pełni Marcin Krawczak- uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie: technik mechatronik, z-cą przewodniczącego - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=159 Tekst: Małgorzata Ogonowska Zdjęcia:

  • Po całym roku wytężonej nauki i pracy pedagogicznej, dydaktycznej i wychowawczej nadszedł czas długo wyczekiwanych wakacji. Uroczystość  zakończenia roku szkolnego, która miała miejsce 24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu zgromadziła uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Obecni byli także zaproszeni goście: pan Tadeusz Mucha - właściciel Laboratorium Pomiarowego „MUTECH", ks. Zbigniew Pilichowski, pan Stanisław Haczykowski- Komendant OHP w Łowiczu i pan  Jacek Sumiński- przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców. Dyrektor szkoły pan Dariusz Żywicki - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=155 Tekst: Iwona Więsek Zdjęcia: zspnr1

  • W dniu 11 października 2016 roku otrzymaliśmy fantastyczną wiadomość. Złożony przez szkołę wniosek aplikacyjny pt. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu” uzyskał dofinansowanie. Wniosek złożony został na konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych i poprawę zdolności do zatrudnienia - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=164 Tekst: Małgorzata Bolimowska Zdjęcia: zspnr1

  • 2 września 2016 roku cała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu zebrała się w Bazylice Katedralnej, by podziękować Bogu za wakacyjny wypoczynek, a także modlić się o Boże błogosławieństwo na najbliższe 10 miesięcy wytężonej pracy. Najświętszą Ofiarę sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski. W  ciepłych i pełnych miłości słowach Ksiądz Biskup zwrócił się do uczniów i nauczycieli. Jego Ekscelencja zaznaczył, że ucałował nasz sztandar, żeby wyrazić, jak bardzo nas szanuje i kocha. Wyraził pragnienie, aby młodzi stali się spełnioną radością ojczyzny, wyrośli na ludzi mądrych i dobrych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zaangażowali - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=158 Tekst: Małgorzata Ogonowska Zdjęcia: zspnr1

  • W dniu 5 października gościliśmy w murach naszej szkoły pana kapitana Marka Fuksa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach. Spotkanie, które miało na celu zachęcenie przyszłych absolwentów szkoły do wstępowania w szeregi Narodowych Sił Rezerwy, jak i podejmowania nauki w szkołach wojskowych. Na sali byli więc obecni uczniowie klas kończących technikum i ZSZ, a także uczniowie klas I, którzy tematykę wojskową mają na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa. Pan kapitan (absolwent naszej szkoły z rocznika 1981) opowiadał o zasadach przyjmowania w szeregi NSR, - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=163 Tekst: Ewa Wieczorek Zdjęcia: zspnr1

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Jesteś na: