• IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

  • IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

Aktualności ZSP Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

  • Analiza stanu czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2017/2018 wyłoniła najlepszych czytelników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Nauczyciel biblioteki – Małgorzata Ogonowska ogłosiła, iż w I semestrze 2017/2018 największą – przypadającą na jednego ucznia – ilością przeczytanych książek wykazała się klasa czwarta Technikum kształcącego w zawodach - technik mechatronik i technik mechanik, a „najlepszym czytelnikiem” został miłośnik literatury o tematyce wojennej - Wiktor Sobieszek - uczeń klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik pojazdów - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=273 Tekst: Mariola Milczarek|Mariola Milczarek Zdjęcia: Mariola Milczarek

  • Nauczyciele kształcenia zawodowego Justyna Grzywacz-Ciupińska, Krzysztof Plichta, Ireneusz Rosa, Tomasz Wojda oraz nauczycielka języka angielskiego Magdalena Rucińska wzięli udział w międzynarodowym projekcie dydaktycznym SMART TEACHER, który 6 listopada 2017 rozpoczął się czterodniowym szkoleniem, a zakończył spotkaniem podsumowującym 15 grudnia 2017 w Łodzi na Uniwersytecie Medycznym. Kurs miał na celu doskonalenie technik nauczania, nie tylko przedmiotów zawodowych, poprzez wcielanie zasad przedsiębiorczości oraz zastępowanie tradycyjnych metod bardziej innowacyjnym podejściem. Wszystkie wykłady oraz ćwiczenia odbywały się języku angielskim. Wykłady zostały przeprowadzone przez ekspertów Prof. Dr. Klaus’a - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=269 Tekst: Magdalena Rucińska|Tomasz Wojda Zdjęcia: zspnr1

  • 16 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się prelekcja pod hasłem TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE prowadzona przez panią Małgorzatę Kosieradzką z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum. Celem prelekcji było upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadomienie młodzieży, że oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia, a jest najcenniejszym darem, jakim możemy obdarować drugiego potrzebującego człowieka. Czym jest krew i jakie - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=278 Tekst: Mariola Milczarek|Mariola Milczarek Zdjęcia: Mariola Milczarek

  • W piątek 12 stycznia odbyło się kolejne szkolenie klasy I mundurowej o profilu wojskowym. Przeprowadził je przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, kpt. Marek Fuks. Było to kolejne szkolenie, tym razem teoretyczne, związane z realizacją programu dla klas mundurowych. Uczniowie bardzo dokładnie zapoznali się z możliwościami podejmowania w przyszłości służby w różnych formacjach wojskowych, między innymi: • Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, których misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=271 Tekst: Ewa Wieczorek|Ewa Wieczorek Zdjęcia: Ewa Wieczorek

  • W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. św. Floriana w Łowiczu w dniu 14 lutego 2018 r. odbył się miejski etap konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”. W zmaganiach wzięło udział 16 uczestników z pięciu szkół z terenu miasta. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów, zasad postępowania na wypadek pożaru czy umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=277 Tekst: Ewa Wieczorek|Ewa Wieczorek Zdjęcia: Ewa Wieczorek i Łowicz24

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś na: