• IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

  • IV zjazd wychowanków szkół technicznych odbył się 02-06-2012r.

Aktualności ZSP Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

  • 07 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Ortograficznego Szkół Ponadgimnazjalnych, którego organizatorką była nauczycielka języka polskiego Mariola Milczarek. Celem konkursu było: promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne. W konkursie udział wzięli uczniowie klas - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=170 Tekst: Mariola Milczarek|Tomasz Wojda Zdjęcia: zspnr1

  • W dniu 11 października 2016 roku otrzymaliśmy fantastyczną wiadomość. Złożony przez szkołę wniosek aplikacyjny pt. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu” uzyskał dofinansowanie. Wniosek złożony został na konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych i poprawę zdolności do zatrudnienia - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=164 Tekst: Małgorzata Bolimowska Zdjęcia: zspnr1

  • Biblioteka szkolna ZSP nr 1 w Łowiczu we współpracy z nauczycielami języka polskiego organizuje ogólnoszkolny konkurs czytelniczy - „Bądź wyjątkowy, czytaj książki’’. Konkurs składa się z trzech etapów. . I etap: Test wiedzy ,,W świecie mitów’’ . Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadać w formie pisemnej - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=175 Tekst: Małgorzata Ogonowska|Tomasz Wojda Zdjęcia: zspnr1

  • 27 października 2016 r. uczniowie klas pierwszych Technikum, kształcącego w zawodach technik mechatronik, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką. W ramach współpracy z tą uczelnią młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w warsztatach, zorganizowanych tym razem w laboratoriach Wydziału Mechanicznego. Uczniowie klasy 1M pracowali w laboratorium obrabiarek, ucząc się obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznych, które są wykorzystywane głównie w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Dzięki ich wykorzystaniu zmniejszają się znacznie koszty produkcji części maszyn. - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=167 Tekst: Justyna Grzywacz –Ciupińska, Iwona Więsek|Tomasz Wojda Zdjęcia: zspnr1

  • 17 listopada 2016r. uczniowie klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodach technik informatyk i technik elektryk pod opieką nauczycielki języka polskiego – Marioli Milczarek obejrzeli w sali Łowickiego Ośrodka Kultury spektakl pt. ”Żyd na beczce” na motywach książki ”Zdążyć przed Panem” Bogiem Hanny Krall. Reportaż H. Krall dokumentuje zagładę narodu żydowskiego, któremu – jak mówi w wywiadzie Marek Edelman – powstanie w warszawskim getcie dało chwilowe poczucie wolności polegającej na dobrowolnym decydowaniu o własnym losie, o godnym sposobie umierania. - więcej... http://zspnr1.lowicz.pl/index.php?rss=172 Tekst: Mariola Milczarek|Tomasz Wojda Zdjęcia:

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś na: